Το ύφασμά μας από πολυαιθυλαίνιο μπορεί άνετα να καλύψει πέργολες
 
Τοποθετείται εναλλάξ από πάνω και από κάτω από τα δοκάρια της πέργολας
   δίνοντας ένα κυματιστό στυλ

 

 

pergola1
pergola10
pergola11
pergola2
pergola3
pergola4
1/6 
start stop bwd fwd